Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Aktualności

To początek współpracy ze specjalistami od sieci inteligentnych

W poniedziałek (26 marca 2018 r.) Spółka Sądeckie Wodociągi podpisała porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Specjaliści z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki będą współpracować z pracownikami oczyszczalni ścieków m.in. w zakresie inteligentnych systemów sterowania.
– Mamy najlepsze zespoły w Polsce zajmujące się automatyzacją, diagnostyką, monitoringiem procesów technologicznych – mówi prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

– Współpraca ze Spółką Sądeckie Wodociągi będzie dotyczyć praktycznych zagadnień, między innymi automatyzacji i wizualizacji procesów technologicznych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czy inteligentnych systemów sterowania – wylicza dr hab. inż. Marek Iwaniec, prof. AGH, kierownik Katedry Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

– Po przeprowadzeniu gigantycznych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, przechodzimy na nowy poziom funkcjonowania. Zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków od mieszkańców regionu to podstawowe działania przedsiębiorstwa, które dziś muszą być wzbogacone wspólnymi projektami ze środowiskiem naukowym – zaznacza Janusz Adamek, prezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi.

– Już dziś oczyszczalnia ścieków w Nowym Sączy produkuje energię elektryczną, która pokrywa ponad 80 procent zapotrzebowania własnego – zaznacza dr inż. Józef Ciuła, wiceprezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi. – W ramach współpracy z AGH chcemy dążyć do osiągnięcia nadwyżki energetycznej. Po pierwsze zabezpieczy to w stu procentach potrzeby oczyszczalni na energię elektryczną, a po drugie pozwoli wykorzystać ją do zasilania innych obiektów przedsiębiorstwa – dodaje Ciuła.

Cele współpracy określone w porozumieniu to:
  • Realizacja wspólnych projektów opartych na badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych w obszarze sieci wod-kan.
  • Wspólnie aplikowanie o zewnętrze środki finansowe w zakresie badań i rozwoju.
  • Wdrażanie zaawansowanych technologii w tym opracowanie modeli inteligentnej infrastruktury krytycznej dla sieci kanalizacyjnej.
  • Optymalizacja wykorzystania energii elektrycznej i ciepła na terenie obiektów sieciowych oraz oczyszczalni ścieków.
  • Możliwość realizowania prac dyplomowych przez studentów AGH w Sądeckich Wodociągach.
 
W 2017 r. Spółka Sądeckie Wodociągi podpisała porozumienia o współpracy z trzema uczelniami wyższymi: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, Politechniką Krakowską oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.


  
{GALLERY_ID: 59}

Galeria

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty