Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Aktualności

Eksperci z całej Polski w Radzie Naukowej Sądeckich Wodociągów

Przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu weszli w skład Rady Naukowej Działu Badań i Rozwoju Spółki Sądeckie Wodociągi. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w siedzibie firmy w Nowym Sączu.

Rada Naukowa będzie opiniować nowe rozwiązania technologiczne, które będą mieć zastosowanie w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Eksperci będą także wspomagać Dział Badań i Rozwoju Sądeckich Wodociągów przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na projekty badawczo-rozwojowe.

– Przedsiębiorstwo bardzo rozwinęło się w ostatnich latach. Nastąpił dynamiczny wzrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przeprowadziliśmy z sukcesem największy projekt wodno-ściekowy w Małopolsce. Teraz spółka pracuje nad zintegrowanym systemem zarządzania. W tym zakresie pomoc doradcza środowiska naukowego będzie bezcenna – mówił podczas spotkania Janusz Adamek, prezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi.
 

– Chcemy zoptymalizować procesy związane z produkcją energii elektrycznej. Już dziś oczyszczalnia ścieków w Nowym Sączu pokrywa we własnym zakresie aż 84 procent zapotrzebowania na energię elektryczną  – dodawał dr inż. Józef Ciuła, wiceprezes Spółki Sądeckie Wodociągi.

Współpraca  z renomowanymi uczelniami stwarza dla spółki  warunki do opracowywania i wdrażania znaczących  zmian  jakościowych w technologiach stosowanych w przedsiębiorstwie. 

Członkowie Rady Naukowej:

  1. Prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  2. Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
  3. Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w Krakowie
  4. Dr hab. inż. Krzysztof Gaska – Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  5. Dr hab. inż. Tomasz Bergel – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  6. Dr inż. Grzegorz Przydatek – Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
     
Uczestnicy Rady Naukowej Działu Badań i Rozwoju Spółki Sądeckie Wodociągi.

 

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty