Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Spółka w mediach

Coraz więcej Sądeczan w wodociągowej i kanalizacyjnej sieci

Trwa ostatni i najważniejszy etap inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”. Mieszkańcy Sądecczyzny przyłączają się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
– W tej chwili do sieci kanalizacyjnej przyłączyło się około 60 procent osób objętych projektem. Do sieci wodociągowej – około 50 procent– powiedział w Radiu Kraków Janusz Adamek, prezes Spółki Sądeckie Wodociągi.

Posłuchaj całej rozmowy:(na zdjęciu odbudowana droga po inwestycji prowadzonej na ulicy Mała Poręba)

Warto wiedzieć:

W ramach unijnego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” wybudowano 70 kilometrów sieci wodociągowej i 174 kilometry kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowanych zostało około 10 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Spółka Sądeckie Wodociągi odbudowała także 55 kilometrów dróg, co znacznie wpłynęło na polepszenie komfortu podróżowania po Sądecczyźnie.

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty