Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Spółka w mediach

Inwestycje Sądeckich Wodociągów docenione w publikacji "25 lat samorządności. Polskie miasta przyszłości"

Przedsięwzięcie wodno-ściekowe prowadzone w Nowym Sączu znalazło się w gronie największych polskich inwestycji. Zdaniem autorów publikacji rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej spowodował skok cywilizacyjny Sądecczyzny.
Łącznie projekty „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” i „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Gminie Nowy Sącz i Stary Sącz” kosztowały 416 mln zł.

„Dzięki funduszom unijnym infrastruktura miasta i jakość życia mieszkańców uległy diametralnej zmianie. Korzyści z rozbudowy tego typu infrastruktury jest wiele. Po pierwsze, poczucie bezpieczeństwa. Susze nie zagrażają już brakiem dostaw wody. Po drugie, zdrowie. Po zakończeniu projektów mieszkańcy Nowego Sącza będą mieli dostęp do bezpiecznej wody do picia, która jest na bieżąco badana i monitorowana przez pracowników laboratorium Spółki Sądeckie Wodociągi. Spełnia ona wymagania ministra zdrowia w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia, w przeciwieństwie do wód ze studni, w których niekiedy identyfikowano bakterie z grupy coli i paciorkowce” – czytamy w publikacji.

Autorzy tekstu wskazują także na korzyści z przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

„Poprawi się jakość rzek i środowiska, ścieki trafią bowiem do oczyszczalni, a nie do gleby czy strumieni. Przyczyni się też do poprawy sytuacji bytowej mieszkańców – taniej będzie korzystać z kanalizacji niż płacić za wywóz szamba (wywóz nieczystości z przydomowych zbiorników to 15–20 zł za m3; za tę samą objętość odprowadzanych ścieków zapłacimy 5,64 zł brutto). Szacuje się też, że w aglomeracji Nowego Sącza wzrośnie wartość terenów budowlanych, powstanie też wiele nowych inwestycji mieszkaniowych”.

Obok Nowego Sącza w publikacji znalazły się także informacje ma temat inwestycji w takich miastach jak: Poznań, Lublin, Gdynia, Warszawa, Dąbrowa Górnicza.

Cały artykuł na temat Nowego Sącza dostępny tutaj 

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty