Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania przez Klientów

Publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania. Zachęcamy do zapoznania się z faktami dotyczących działalności spółki.
Grafika wysokość i zasady płatności za 1m3 wody i ścieków

 

 1. Jak można twierdzić, że Sądeckie Wodociągi nie podnoszą ceny za wodę i ścieki, skoro z otrzymanego rachunku wynika, że od 1 września mieszkańcy płacą więcej za 1 m³ wody i ścieków? 
  Cena 1 m³ wody i ścieków wynosi 16,53 zł zarówno przed 1 września 2019 roku, jak i po 1 września. Odbiorcy indywidualni do 31 sierpnia 2019 roku ponosili około 70 procent kosztów ceny całkowitej (taryfowej), a pozostałą część pokrywała dopłata z budżetu miasta. Na wniosek Prezydenta Nowego Sącza Rada Miasta uchwałą z 2 sierpnia 2019 roku odebrała mieszkańcom Nowego Sącza dopłatę i od 1 września odbiorcy indywidualni ponoszą 100 procent kosztów, czyli płacą pełną cenę taryfową. Sądeckie Wodociągi na odebranie dopłat przez miasto nie mają żadnego wpływu.
   
 2. Sądeckie Wodociągi mają w stosunku do wielu innych miast np. Krakowa znacznie wyższą cenę wody i ścieków. Jak to możliwe?
  Na cenę wody składają się różne czynniki takie jak np. wielkość sprzedaży wody, koszt utrzymania jednego kilometra sieci wodociągowej, inwestycje, koszty osobowe, gęstość zaludnienia, podatki, amortyzacja. W różnych miastach te parametry są inne i w efekcie powoduje to różnice w cenie wody.
  Kraków, podobnie zresztą jak Tarnów sprzedaje więcej wody niż Sądeckie Wodociągi.

  Przykładowo Tarnów sprzedaje dwa razy więcej wody i odbiera dwa razy więcej ścieków. Gdyby Sądeckie Wodociągi miały sprzedaż na podobnym poziomie to cena wody i ścieków byłaby zbliżona do tej w Tarnowie.
  Dla uproszczenia warto przytoczyć przykład. W mieście X do 1 kilometra sieci wodociągowej podpiętych jest 100 mieszkańców, wówczas koszty 1 m³ wody i ścieków rozłożą się na 100 odbiorców. Natomiast w mieście Y do 1 km sieci podpiętych jest 200 odbiorców. Wówczas koszty 1 m³ wody i ścieków rozłożą się na 200 osób. Tym samym w drugim przypadku woda i ścieki będą tańsze.
   
 3. Czym się różni taryfa za wodę i ścieki od ceny wody i ścieków? 
  Taryfa to całkowita cena 1 m³ dostarczanej wody i ścieków, którą zatwierdza niezależna instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Taryfa uwzględnia pełne koszty dostawy wody i odbioru ścieków.
  Z kolei cena to koszt ponoszony przez odbiorcę. Taryfa może się różnić od ceny, jeśli władze samorządowe zdecydują się na wprowadzenie dopłat dla mieszkańców. Wtedy cena jest niższa od taryfy. Jeśli samorząd nie dopłaca do ceny wody mieszkańcom to taryfa jest identyczna z ceną.
  W Nowym Sączu samorząd dopłacał z budżetu miasta mieszkańcom do 31 sierpnia 2019 roku i wówczas cena była niższa od taryfy. Od 1 września samorząd wycofał się dopłat i od tej pory cena jest identyczna z taryfą.
   
 4. Dlaczego we wrześniu otrzymaliśmy dwie faktury?
  Na wniosek Prezydenta Nowego Sącza 2 sierpnia 2019 r. Rada Miasta z dniem 1 września 2019 r. odebrała mieszkańcom Nowego Sącza dopłaty do ceny wody i ścieków. W związku z tym konieczne było rozliczenie usług świadczonych przez Sądeckie Wodociągi do 31 sierpnia, czyli z dopłatami oraz po 1 września, czyli już bez dopłat z budżetu miasta. Rozliczenia dokonano na podstawie odczytów wodomierzy na dzień 31 sierpnia 2019 r.
   
 5. Czy Sądeckie Wodociągi mogą obniżyć cenę całkowitą (taryfową) za dostawę wody i odbiór ścieków? 
  Jest to niemożliwe. Zaproponowana taryfa została poddana analizie pod kątem jej zasadności ekonomicznej przez Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które chroni interesy konsumentów. Przygotowana kalkulacja została zaakceptowana bez zastrzeżeń i obowiązuje do 2021 roku.
   
 6. Czy Sądeckie Wodociągi mogą dopłacić mieszkańcom Nowego Sącza do całkowitej (taryfowej) ceny wody i ścieków? 
  Jest to niemożliwe, ponieważ zabrania tego prawo. Do ceny całkowitej (taryfowej) za wodę i ścieki może dopłacić wyłącznie samorząd z własnego budżetu. Obecnie z tego prawa korzystają gminy: Kamionka Wielka, Korzenna, Stary Sącz i Nawojowa. 
   
 7. Skoro Sądeckie Wodociągi mają zysk, to dlaczego nie obniżają ceny za wodę i ścieki?
  Sądeckie Wodociągi mają 115 mln złotych kredytu zaciągniętego na inwestycje rozwojowe i modernizacyjne, decydujące m.in. o wysokiej jakości wody i bezpieczeństwie dostaw. Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez bank spółka musi mieć pieniądze na zabezpieczenie spłaty kredytu i na ten właśnie cel przeznaczany jest zysk. Wykorzystanie go na inny cel nie jest możliwe i groziłoby w najgorszym razie przejęciem udziałów w spółce przez bank. Byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne – mogłoby doprowadzić do zakłóceń w dostawie wody i w odbiorze ścieków. A na to – przez wzgląd na swoich klientów – Sądeckie Wodociągi absolutnie nie mogą sobie pozwolić.
   
 8. Czy to prawda, że o cenie wody i ścieków w Nowym Sączu decydują ościenne gminy? 
  Propozycję ceny całkowitej (taryfowej) przygotowuje spółka na podstawie różnych parametrów, wpływających na koszty. Ostatecznie zatwierdza ją Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które chroni interesy konsumentów. Cena całkowitą (taryfowa) jest identyczna dla wszystkich odbiorców indywidualnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.
   
 9. Jaki wpływ na cenę wody i ścieków dla mieszkańców Nowego Sącza ma fakt, że Nowy Sącz nie ma większości udziałów w spółce.  
  Dla wysokości ceny nie ma żadnego znaczenia, czy Nowy Sącz ma większość udziałów w spółce czy też nie. O cenie całkowitej (taryfowej) decydują obiektywne parametry ekonomiczne, a nie struktura własnościowa spółki. Gdyby miasto miało większościowe udziały to koszty utrzymania sieci, realizacji inwestycji, energii itp. nie uległyby zmianie.
  Miasto może natomiast skorzystać ze swojego prawa i dopłacić mieszkańcom do ceny wody bez względu na to, jak wysokie są jego udziały w spółce.
   
 10. Czy możliwe jest regulowanie płatności za wodę i ścieki co miesiąc? 
  Jak najbardziej, wystarczy skorzystać z naszej oferty e-faktury. O tym, jak to zrobić, informujemy szczegółowo tutaj: Zamiast kwartalnie - płać miesięcznie!

 

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne RP Małopolska
Awarie i remonty