Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Aktualności

Naukowcy: Duże uznanie dla Sądeckich Wodociągów za projekty badawcze

Po raz trzeci profesorowie z polskich uczelni wyższych spotkali się na posiedzeniu Rady Naukowej Działu Badań i Rozwoju Sądeckich Wodociągów.

Przewodnim tematem stała się nowa dyrektywa Unii Europejskiej, ale nie zabrakło również informacji o działaniach badawczych spółki oraz licznych przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez przedsiębiorstwo.
– Najbliższe wyzwanie, jakie czeka przedsiębiorstwa wod.-kan. wynika z zapisów nowej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody do spożycia – podkreślił prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i odprowadzania ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Kraje Unii Europejskiej muszą dostosować prawo krajowe do zapisów prawa unijnego oraz informować konsumentów nie tylko o jakości dostarczanej wody, ale również przekazywać dane o stratach w sieci wodociągowej.

– Sądeckie Wodociągi znacznie wyprzedziły inne spółki wodociągowe w tym zakresie, bowiem już dziś sieć wodociągowa spółki została podzielona na 69 stref. Oznacza to znaczne zawężenie poszukiwań strat wody – zaznacza Tadeusz Frączek, prezes Sądeckich Wodociągów. – Dodatkowo spółka odczytuje online ponad 90 proc. wodomierzy. Odczyty online oraz podział sieci na wydzielone strefy dają wiarygodne dane o ewentualnych stratach i pomagają nie tylko w ich lokalizacji, ale docelowo dają możliwość wyznaczenia obszarów narażonych na awarie.

Strefowanie sieci pozwala obserwować w czasie rzeczywistym przepływ wody w danym obszarze. Im mniejsza strefa tym szybsza lokalizacja awarii i bardziej dokładne dane dotyczące ewentualnych strat wody.

–  Za te wyprzedzające działania należy się spółce duże uznanie. Pomogą one, bowiem Sądeckim Wodociągom dostosować się do nowej dyrektywy. Spółka niweluje straty poprzez odczyty zdalne i zagęszczanie sieci stref –podsumował dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Naukowcy pochwalili spółkę także za tak potrzebne w ostatnich miesiącach zróżnicowanie źródeł dostaw energii, zaangażowanie w projekty badawczo-rozwojowe oraz organizację konferencji naukowych.

Pracownicy spółki publikowali swoje wyniki badań w pismach naukowych 17-krotnie. Prezentowali wyniki swoich badań podczas 16 konferencji naukowych, w tym w konferencjach międzynarodowych.

W posiedzeniu Rady Naukowej B+R wzięli udziałprzedstawiciele uczelni wyższych:

• Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i odprowadzania ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (w trybie online)

• Dr hab. inż. Krzysztof Gaska - Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

• Dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. UR – Kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

• Dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. PWSZ  – Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

• Dr hab. inż. Grzegorz Przydatek – Kierownik Zakładu Zarządzania i Inżynierii Produkcji Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Podczas posiedzenia głos zabrali także prezes zarządu spółki Tadeusz Frączek oraz wiceprezes Sławomir Rajski, a także przedstawiciele Działu B+R kierownik Kazimierz Kudlik oraz Ewa Wysowska.

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty