Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Aktualności

Niezwykłe osobistości świata nauki i biznesu na konferencji Sądeckich Wodociągów.

Ponad 40 wygłoszonych referatów, naukowcy z cenionych polskich uczelni, przedstawiciele instytucji rządowych oraz biznesu – tak w skrócie można podsumować ostatnią konferencję naukowo-techniczną zorganizowaną przez Sądeckie Wodociągi.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast” odbyła się w Rytrze dniach od 6-8 października. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały nowe badania naukowe i najnowsze rozwiązania techniczne z zakresu infrastruktury krytycznej. 

– Będzie nam niezmiernie miło, jeśli konferencja stanie się inspiracją do kolejnych, społecznie pożytecznych pomysłów realizowanych wspólnie przez przedsiębiorstwa komunalne i uczelnie techniczne. Przykłady takich pozytywnych działań prezentowane były podczas naszej konferencji. Spółka Sądeckie Wodociągi również pracuje nad ciekawymi rozwiązaniami razem z krakowskimi uczelniami wyższymi – powiedział w podsumowaniu wydarzenia Tadeusz Frączek, prezes Sądeckich Wodociągów. 

Poruszane podczas konferencji problemy związane były między innymi z kwestią „powodzi miejskich”, prawną ochroną zasobów wodnych. Zaprezentowane zostały najciekawsze rozwiązania zastosowane we współczesnych smart cities, w tym przykłady błękitno-zielonej infrastruktury. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się także jak Polski Fundusz Rozwoju wspomaga samorządy w osiąganiu wymogów zielonej transformacji. 

– Liczę na to, że będziemy mogli się cyklicznie spotykać w Rytrze po to by współpracować ze sobą i dostarczać ważnych, prawdziwych informacji dla całego społeczeństwa oraz regionu. Nie tylko jeśli chodzi o dostawy wody, ale również o procesy zachodzące w środowisku wodnym – zaznaczyła 
dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

– To był zaszczyt być na tej konferencji. Przedsięwzięcie było bardzo dobrze zorganizowane. Mieliśmy ciekawy przegląd tego, co dzieje się w tematyce infrastruktury krytycznej na polskim rynku Wolfgang Podewils, WP Water Consulting, Niemcy. 

– Potrzeba organizacji tego rodzaju przedsięwzięć i prezentowania zagadnień związanych z infrastrukturą krytyczną miast jest elementem niezbędnym. Problemy i zagadnienia ochrony środowiska, czy zagospodarowania środowiska naturalnego, środowiska miejskiego dotykają nas coraz częściej. Było to widać między innymi minionego lata, kiedy te nawalne deszcze bardzo mocno nas dotknęły i okazało się, że eksploatacja infrastruktury krytycznej to jest temat numer jeden – dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. Politechniki Krakowskiej.

– Sama inicjatywa zorganizowania takich konferencji podnosi świadomość wszystkich uczestników tego systemu poprzez obywateli, ale i również przedsiębiorców. Jest to taki nieodzowny element wymiany doświadczeń związanych z pragmatyką danej branży tak, aby budować i wzmacniać odporność na wszelkie ewentualne zagrożenia, ale również dostosować swój kontekst do zmieniającego się otoczenia – powiedział Piotr Szufnara, 
z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

Uczestnicy konferencji zobaczyli na przykładzie Sądecczyzny jak zarządzany będzie proces predykcji i sterowania inteligentną infrastrukturą sieci wodociągowej oraz poznali nową metodologię wykrywania wycieków w systemach wodociągowych w oparciu o symulację hydrauliczną i sztuczną inteligencję. Przedstawiono kluczowe obszary z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa tak w Polsce, jak również na przykładzie doświadczeń naszych zachodnich sąsiadów. Zaprezentowane zostały początkowe wyniki badań kompostów na obecności w nich mikroplastików, badania nanocząsteczek w wodach powierzchniowych. Nie zabrakło podnoszonego w ostatnim czasie wątku „wojen o wodę” i w tym kontekście rozwiązań dotyczących odzysku wody pitnej ze ścieków. Zaprezentowany został system, który monitoruje ujęcia dostarczające wodę dla około 20 procent ludności na świecie, a ponadto działanie technologii LNG i CNG na wybranych przykładach oraz wykorzystanie Mobilnego Punktu Dystrybucyjnego Infrastruktury Teleinformatycznej, czy systemu zdalnego odczytu wodomierzy w minimalizacji strat wody.  

Prezes Sądeckich Wodociągów zapowiedział kontynuację wydarzenia za dwa lata.

 

PATRONAT NAUKOWY:

Politechnika Krakowska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Komisja Nauk Geologicznych, Oddział PAN w Krakowie 

 

PATRONAT HONOROWY:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Polskie Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarnych

 

 

 

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty