Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Obligacje

  • Wysokość zadłużenia 42 500 000,00 zł
  • Suma przychodów z przedsięwzięcia 454 767,49   (za II kwartał 2023r.)
  • Omówienie struktury przychodów i kosztów z przedsięwzięcia

 

Sprawozdanie nr 1 z zaawansowania robót budowlanych - stan na 12.08.2015 r.

1. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz"
KontraktNazwa zadania Wartość kontraktu (netto)Zaawansowanie %Uwagi
1Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Przysietnica z odcinkiem do Barcic Gmina Stary Sącz"13 493414,00złWodociąg 78 %
Kanalizacja 68 %
w trakcie realizacji, zakończenie 31.12.2015
2Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Helena Gmina Nowy Sącz43 811 778,24Wodociąg 74%
Kanalizacja 72%
w trakcie realizacji, zakończenie 31.12.2015
3Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaboń w Gminie Stary Sącz2 074 556,00 zł0 %w trakcie przygotowania procedury przetargowej, ogłoszenie do 21.08.2015, zakończenie do 31.12.2015
4Zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji2 788 000,00 zł0 %w trakcie realizacji, dostawa do 15.12.2015
5Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Alei Wolności i Batorego w Nowym Sączu2 099 956,00 złWodociąg 0%
Kanalizacja 0%
umowa z Wykonawcą podpisana, rozpoczęcie robót w II połowie sierpnia
2. "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Nawojowa i Kamionka Wielka"
1Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nawojowej i Bączej Kuninie14 495 601,10 złWodociąg 22 %
Kanalizacja 27 %
w trakcie realizacji, zakończenie 30.06.2016
2Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej od Bani do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej14 470 000,00 złKanalizacja 0 %w trakcie realizacji - etap projektowania, zakończenie 30.06.2016

 

 

Sprawozdanie nr 2 z zaawansowania robót budowlanych - stan na 30.09.2015 r.

1. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz"
KontraktNazwa zadania Wartość kontraktu (netto)Zaawansowanie %Uwagi
1Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Przysietnica z odcinkiem do Barcic Gmina Stary Sącz"13 493414,00złWodociąg 82 %
Kanalizacja 75 %
w trakcie realizacji, zakończenie 31.12.2015
2Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Helena Gmina Nowy Sącz43 811 778,24Wodociąg 90%
Kanalizacja 88%
w trakcie realizacji, zakończenie 31.12.2015
3Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaboń w Gminie Stary Sącz2 074 556,00 zł0 %w trakcie przygotowania procedury przetargowej, ogłoszenie do 06.11.2015, zakończenie do 30.06.2016
4Zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji2 788 000,00 zł0 %w trakcie realizacji, dostawa do 15.12.2015
5Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Alei Wolności i Batorego w Nowym Sączu2 099 956,00 złWodociąg 80%
Kanalizacja 65%
w trakcie realizacji, zakończenie 30.11.2015
2. "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Nawojowa i Kamionka Wielka"
1Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nawojowej i Bączej Kuninie14 495 601,10 złWodociąg 30 %
Kanalizacja 32 %
w trakcie realizacji, zakończenie 30.06.2016
2Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej od Bani do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej14 470 000,00 złKanalizacja 1,5 %w trakcie realizacji - etap projektowania, rozpoczęto roboty budowlane, zakończenie 30.06.2016

 

 

Sprawozdanie nr 3 z zaawansowania robót budowlanych - stan na 31.12.2015 r.

1. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz"
KontraktNazwa zadania Wartość kontraktu (netto)Zaawansowanie %Uwagi
1Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Przysietnica z odcinkiem do Barcic Gmina Stary Sącz"14 093414,00złWodociąg 84 %
Kanalizacja 77 %
w trakcie realizacji, zakończenie 31.05.2016
2Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Helena Gmina Nowy Sącz43 811 778,24Wodociąg 96%
Kanalizacja 96%
w trakcie realizacji, zakończenie 31.05.2016
3Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaboń w Gminie Stary Sącz2 074 556,00 zł0 %w trakcie przygotowania procedury przetargowej, ogłoszenie do 29.01.2016, zakończenie do 30.06.2016
4Zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji2 709 936,00 złzrealizowanezrealizowane
5Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Alei Wolności i Batorego w Nowym Sączu2 027 521,43 złzrealizowanezrealizowane
2. "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Nawojowa i Kamionka Wielka"
1Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nawojowej i Bączej Kuninie14 495 601,10 złWodociąg 60 %
Kanalizacja 58 %
w trakcie realizacji, zakończenie 30.06.2016
2Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej od Bani do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej14 470 000,00 złKanalizacja 4 %w trakcie realizacji - etap projektowania, równolegle prowadzone są roboty budowlane, zakończenie 30.06.2016

 

 

Sprawozdanie nr 4 z zaawansowania robót budowlanych - stan na 31.03.2016 r.

1. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz"
KontraktNazwa zadania Wartość kontraktu (netto)Zaawansowanie %Uwagi
     
1Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Przysietnica z odcinkiem do Barcic Gmina Stary Sącz"14 093414,00 złWodociąg 89 %
Kanalizacja 84 %
w trakcie realizacji, zakończenie 31.05.2016
2Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Helena Gmina Nowy Sącz43 811 778,24 złWodociąg 99 %
Kanalizacja 99 %
w trakcie realizacji, zakończenie 31.05.2016
3Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaboń w Gminie Stary Sącz2 074 556,00 zł18 %w trakcie realizacji, zakończenie 20.06.2016
4Zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji2 709 936,00 złzrealizowanezrealizowane
5Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Alei Wolności i Batorego w Nowym Sączu2 027 521,43 złzrealizowanezrealizowane
2. "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Nawojowa i Kamionka Wielka"
1Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nawojowej i Bączej Kuninie14 495 601,10 złWodociąg 68 %
Kanalizacja 65 %
w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie 31.12.2016
2Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej od Bani do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej14 470 000,00 złKanalizacja 17 %w trakcie realizacji - etap projektowania, równolegle prowadzone są roboty budowlane, przewidywane zakończenie 30.06.2017Sprawozdanie nr 5 z zaawansowania robót budowlanych - stan na 30.06.2016 r.

1. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz" 
KontraktNazwa zadania Wartość kontraktu (netto)Zaawansowanie %Uwagi
1Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Przysietnica z odcinkiem do Barcic Gmina Stary Sącz"14 093414,00 złWodociąg 99 %
Kanalizacja 94 %
w trakcie realizacji, zakończenie 30.07.2016
2Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Helena Gmina Nowy Sącz43 811 778,24 złzrealizowane 
3Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaboń w Gminie Stary Sącz2 074 556,00 zł90 %w trakcie realizacji, zakończenie 30.07.2016
4Zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji2 709 936,00 złzrealizowanezrealizowane
5Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Alei Wolności i Batorego w Nowym Sączu2 027 521,43 złzrealizowanezrealizowane
2. "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Nawojowa i Kamionka Wielka"
1Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nawojowej i Bączej Kuninie14 495 601,10 złWodociąg 80 %
Kanalizacja 80 %
w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie 31.12.2016
2Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej od Bani do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej14 470 000,00 złKanalizacja 25 %w trakcie realizacji - etap projektowania, równolegle prowadzone są roboty budowlane, przewidywane zakończenie 30.06.2017
Sprawozdanie nr 6 z zaawansowania robót budowlanych - stan na 30.09.2016 r.

1. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz" 
KontraktNazwa zadania Wartość kontraktu (netto)Zaawansowanie %Uwagi
1Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Przysietnica z odcinkiem do Barcic Gmina Stary Sącz"13 704543,80 złzrealizowane 
2Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Helena Gmina Nowy Sącz43 811 778,24 złzrealizowane 
3Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaboń w Gminie Stary Sącz1 475 249,65 złzrealizowane 
4Zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji
 
2 709 936,00 złzrealizowane 
5Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Alei Wolności i Batorego w Nowym Sączu2 027 521,43 złzrealizowane 
2. "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Nawojowa i Kamionka Wielka"
1Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nawojowej i Bączej Kuninie14 495 601,10 złWodociąg 86 %
Kanalizacja 84 %
w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie 30.06.2017
2Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej od Bani do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej14 470 000,00 złKanalizacja 35 %w trakcie realizacji - etap projektowania, równolegle prowadzone są roboty budowlane, przewidywane zakończenie 30.06.2017
Sprawozdanie nr 7 z zaawansowania robót budowlanych - stan na 31.12.2016 r.

1. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz" 
KontraktNazwa zadania Wartość kontraktu (netto)Zaawansowanie %Uwagi
1Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Przysietnica z odcinkiem do Barcic Gmina Stary Sącz"13 704543,80 złzrealizowane 
2Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Helena Gmina Nowy Sącz43 811 778,24 złzrealizowane 
3Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaboń w Gminie Stary Sącz1 475 249,65 złzrealizowane 
4Zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji2 709 936,00 złzrealizowane 
5Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Alei Wolności i Batorego w Nowym Sączu2 027 521,43 złzrealizowane 
2. "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Nawojowa i Kamionka Wielka"
1Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nawojowej i Bączej Kuninie14 495 601,10 złWodociąg 88 %
Kanalizacja 84 %
w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie 30.06.2017
2Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej od Bani do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej14 470 000,00 złKanalizacja 62 %w trakcie realizacji - etap projektowania, równolegle prowadzone są roboty budowlane, przewidywane zakończenie 30.06.2017
Sprawozdanie nr 8 z zaawansowania robót budowlanych - stan na 31.03.2017 r.

1. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz" 
KontraktNazwa zadania Wartość kontraktu (netto)Zaawansowanie %Uwagi
1Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Przysietnica z odcinkiem do Barcic Gmina Stary Sącz"13 704543,80 złzrealizowane 
2Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Helena Gmina Nowy Sącz43 811 778,24 złzrealizowane 
3Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaboń w Gminie Stary Sącz1 475 249,65 złzrealizowane 
4Zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji2 709 936,00 złzrealizowane 
5Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Alei Wolności i Batorego w Nowym Sączu2 027 521,43 złzrealizowane 
2. "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Nawojowa i Kamionka Wielka"
1Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nawojowej i Bączej Kuninie14 495 601,10 złWodociąg 90 %
Kanalizacja 88 %
w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie 30.06.2017
2Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej od Bani do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej14 470 000,00 złKanalizacja 80 %w trakcie realizacji - etap projektowania, równolegle prowadzone są roboty budowlane, przewidywane zakończenie 30.06.2017Sprawozdanie nr 9 z zaawansowania robót budowlanych - stan na 30.06.2017 r.

1. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz" 
KontraktNazwa zadania Wartość kontraktu (netto)Zaawansowanie %Uwagi
1Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Przysietnica z odcinkiem do Barcic Gmina Stary Sącz"13 704 543,80 złzrealizowane 
2Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Helena Gmina Nowy Sącz43 811 778,24 złzrealizowane 
3Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaboń w Gminie Stary Sącz1 475 249,65 złzrealizowane 
4Zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji2 709 936,00 złzrealizowane 
5Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Alei Wolności i Batorego w Nowym Sączu2 027 521,43 złzrealizowane 
2. "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Nawojowa i Kamionka Wielka"
1Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nawojowej i Bączej Kuninie14 495 601,10 złWodociąg 92 %
Kanalizacja 90 %
w trakcie realizacji, zakończenie 30.09.2017
2Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej od Bani do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej14 470 000,00 złKanalizacja 94 %w trakcie realizacji, zakończenie 30.09.2017Sprawozdanie nr 10 z zaawansowania robót budowlanych - stan na 30.09.2017 r.

1. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz" 
KontraktNazwa zadania Wartość kontraktu (netto)Zaawansowanie %Uwagi
1Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Przysietnica z odcinkiem do Barcic Gmina Stary Sącz"13 704 543,80 złzrealizowane 
2Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Helena Gmina Nowy Sącz43 811 778,24 złzrealizowane 
3Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaboń w Gminie Stary Sącz1 475 249,65 złzrealizowane 
4Zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji2 709 936,00 złzrealizowane 
5Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Alei Wolności i Batorego w Nowym Sączu2 027 521,43 złzrealizowane 
2. "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Nawojowa i Kamionka Wielka"
1Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nawojowej i Bączej Kuninie14 495 601,10 złWodociąg 96 %
Kanalizacja 98 %
w trakcie realizacji, zakończenie 30.11.2017
2Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej od Bani do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej14 470 000,00 złzrealizowane Sprawozdanie nr 11 z zaawansowania robót budowlanych - stan na 31.12.2017 r.

1. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz" 
KontraktNazwa zadania Wartość kontraktu (netto)Zaawansowanie %Uwagi
1Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Przysietnica z odcinkiem do Barcic Gmina Stary Sącz"13 704 543,80 złzrealizowane 
2Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Helena Gmina Nowy Sącz43 811 778,24 złzrealizowane 
3Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaboń w Gminie Stary Sącz1 475 249,65 złzrealizowane 
4Zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji2 709 936,00 złzrealizowane 
5Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Alei Wolności i Batorego w Nowym Sączu2 027 521,43 złzrealizowane 
2. "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Nawojowa i Kamionka Wielka"
1Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nawojowej i Bączej Kuninie15 220 517,11zrealizowane 
2Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej od Bani do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej14 470 000,00 złzrealizowane 
 

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty