Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Parametry wody

 
Lp Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
miary
Wodociąg publiczny
Nowy Sącz
Data poboru: 30.05.2022
Wodociąg publiczny
Stary Sącz
Data poboru: 31.05.2022
Obowiązująca
Norma
1 zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
2 barwa mg Pt/l <5 <5 15
3 mętność NTU 0.11 0.08 1
4 odczyn pH 7.4 7.6 6,5 - 9,5
5 przewodność uS/cm 580 382 2500
6 utlenialność mg O2/l 0.1 0.4 5
7 twardość ogólna mg CaCO3/l 274 168 60-500
8 chlorki mg/l 19 16 250
9 siarczany mg/l 30 19.1 250
10 fosforany mg/l 0.010 0.021 5
11 chlor wolny mg Cl2/l 0.20 0.30 0,3
12 amoniak mg/l nw nw 0,5
13 azotany mg/l 13.60 7.36 50
14 żelazo mg/l 0.009 0.007 0,2
15 magnez mg/l 14.1 9.3 125
16 chrom mg/l 0.0005 0.0006 0,05
17 nikiel mg/l 0.0007 0.0003 0,02
18 mangan mg/l 0.0035 0.0007 0,05
19 kadm mg/l nw 0.0001 0,005
20 ołów mg/l 0.0001 nw 0,025
21 miedź mg/l 0.0017 0.0009 2,0
22 sód mg/l 11.0935 19.4446 200
Ogólna liczba bakterii w 36oC
po 48 h
jtk/1ml 0 0 50
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0
Clostridium Perfringens jtk/100ml 0 0 0
Enterokoki (paciorkowce fekalne) jtk/100ml 0 0 0
Dodatkowe informcje na temat parametrów wody można uzyskać w Laboratorium Spółki "Sądeckie Wodociągi" tel. (18) 443-86-43 w.229.

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty