Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Projekty zrealizowane

Projekt nr 1 pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zrealizowany w ramach: umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.00-00-002/07 pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno–ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” oraz umowy trójstronnej nr 699/2010/Wn06/OW-ki-PS/B na współfinansowanie ww. projektu w formie dopłat do oprocentowania kredytu

Realizacja projektu potwierdzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, za zakończona pod względem finansowym, rzeczowym oraz ekologicznym w 2017r.

Projekt obejmował obszar czterech gmin: Nowego Sącza, Starego Sącza, Kamionki Wielkiej i Nawojowej.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu  – unowocześnienie technologii poboru i uzdatniania wody z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań    technologicznych
  • Modernizacja 2,15 km sieci wodociągowej w Nowym Sączu
  • Modernizacja 7,8 km sieci kanalizacyjnej w Nowym Sączu
  • Budowa 72,4 km sieci wodociągowych (wraz z budową 2 pompowni, 3 hydroforni oraz 2 zbiorników wyrównawczych)
  • Budowa 184,5 km kanalizacji sanitarnej (wraz z budową 47 pompowni)
  • Wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków Biegonice w Nowym Sączu oraz budowa na jej terenie punktu zlewnego

 

Całkowita wartość Projektu: 310 072 442,58 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 170 899 078,22 zł

Osiągnięty efekt ekologiczny - sieć wodociągowa: 

zakładany:  8 000 
wykonany: 8 684

Osiągnięty efekt ekologiczny - sieć kanalizacyjna: 

zakładany:  18 900 
wykonany: 21 455

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty