Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Projekty zrealizowane

Projekt nr 2 pn. „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zrealizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.00-00-012/13 pn. „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz”

Realizacja projektu potwierdzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, za zakończoną pod względem finansowym, rzeczowym oraz ekologicznym w 2017 r.

Projekt obejmował obszar dwóch gmin: Nowego Sącza i Starego Sącza. 

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • Budowa 39,6 km sieci wodociągowych (wraz z budową pompowni, oraz zbiorników wyrównawczych)
  • Budowa 35,3 km kanalizacji sanitarnej (wraz z budową pompowni)
  • Modernizacja 0,18 km sieci wodociągowej w Nowym Sączu
  • Modernizacja 1,07 km sieci kanalizacyjnej w Nowym Sączu
  • Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaboń
  • Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji
     

Całkowita wartość Projektu: 88 790 205,77 zł
Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 42 464 599,99 zł

Osiągnięty efekt ekologiczny - sieć wodociągowa: 

zakładany:  3 410 
wykonany: 3 537 

Osiągnięty efekt ekologiczny - sieć kanalizacyjna: 

zakładany:  3 770 
wykonany: 3 939 

 

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty