Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Projekty Badawczo Rozwojowe

Projekty realizowane
Projekty planowane:
  • Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Optymalizacja zużycia energii elektrycznej i ciepła na obiektach Spółki „Sądeckie Wodociągi” poprzez wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii” nr RPMP.04.01.01-12-1086/17 złożony do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Działania: 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego  na lata 2014 – 2020 (RPO WM) został oceniony pozytywnie na wszystkich etapach oceny i umieszczony na liście rezerwowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17.
 
W skład projektu wchodzi min. wymiana jednostki kogeneracyjnej Oczyszczalni ścieków, montaż pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych na obiektach Spółki w celu zwiększenia efektywności energetycznej oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty