994
pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Dla Klienta - Poradnik

Przyłącz wod-kan

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
LPCZYNNOŚĆDOKUMENTYODPOWIEDŹODPOWIEDZIALNY
1Wystąpienie inwestora wydanie warunków technicznych przyłącza wod.-kan.

- wniosek o wydanie warunków powinien zawierać: 

  • oznaczenie wnioskodawcy,
  • określenie: rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych; rodzaju i ilości, oraz jakości odprowadzanych ścieków w przypadku przemysłowych Odbiorców; przeznaczenia wody,
  • informacje określające charakterystykę techniczną obiektu a w szczególności: powierzchnię użytkową i rodzaj lokali w budynkach zasilanych w wodę i odprowadzających ścieki

- kopia aktualnej mapy zasadniczej

wydanie warunków w terminie 14 dniDział Uzgodnień
2Złożenie przez inwestora projektu do uzgodnienia- opis
- mapa sytuacyjna, określająca usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
- profile - warunki podłączenia
- protokół ZUDP
- wykaz właścicieli (inwestorów) z adresami
wydanie uzgodnienia w terminie 14 dniDział Uzgodnień
3Przekazanie przez Dział Uzgodnień danych z uzgodnionych projektów do Działu Sprzedaży i Zakładu Sieci- nazwisko i imię inwestora
- adres zamieszkania
- adres budowy (ulica, nr budynku, nr działki)
- numer i rodzaj uzgodnionego projektu (woda, kanał)
 Dział Uzgodnień
4Inwestor poprzez wykonawcę siedem dni przed wejściem na plac budowy zawiadamia pisemnie Zakład Sieci o rozpoczęciu inwestycji- uzgodniony projekt
- pozwolenie na budowę (nr, data)
 Inwestor
5Wykonawca przed zasypaniem wykonanego przyłącza wod-kan zgłasza w Zakładzie Sieci do odbioru próbę szczelności przyłącza wody oraz przegląd techniczny kanalizacji sanitarnej  Wykonawca
6Odbiór próby szczelności i przegląd kanalizacji sanitarnej przez Zakład Sieci- zgłoszenie do Działu Sprzedaży Zakład Sieci
7Inwestor w Dziale Sprzedaży podpisuje umowę warunkową na okres 3-m-cy- wniosek o zawarcie umowy
- karta informacyjna zał. nr 1 do umowy
- umowa (rodzaj, nr, data)
 Dział Sprzedaży / Biuro Obsługi Klienta
8Dział Sprzedaży uzgadnia w Zakładzie Sieci i Dziale Kontroli (dotyczy umów przemysłowych)- mapka sytuacyjna z zaznaczonymi studzienkami przy kanalikowymi- Zakład Sieci sprawdza i akceptujeZakład Sieci
9Dział Kontroli uzgadnia w Laboratorium (dotyczy umów przemysłowych )- opis i technologia powstawania ścieków- Laboratorium sprawdza i akceptujeLaboratorium
10Wystawienie protokołu montażu wodomierza przez Dział Sprzedaży / Ewidencja Wodomierzy-protokół Dział Sprzedaży / Ewidencja wodomierzy
11Końcowy odbiór przez Zakład Sieci, do którego inwestor przedkłada:- projekt techniczny
- powykonawcza mapa inwentaryzacyjna
- protokoły z przeglądów branżowych oraz MZD
 Zakład Sieci
12Wystawienie ostatecznego protokołu odbioru przez Zakład Sieci- protokół ostatecznego odbioru końcowego (data odbioru; przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza, średnicy, materiałów i długości; rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego; adres nieruchomości) Zakład Sieci
13Inwestor w Dziale Sprzedaży podpisuje umowę- umowa stała (rodzaj, nr, data) Dział Sprzedaży / Biuro Obsługi Klienta

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty