Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Strategia rozwoju

Sądeckie Wodociągi Sp. z.o.o. realizuje ustawowe zadania gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Prowadząc gospodarkę wodno-ściekową, musi dbać o skuteczną realizację ustawowych obowiązków oraz właściwe relacje z gminami, aby możliwe było zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz rozmaitych podmiotów prawnych, prowadzących swoją działalność na terenie gmin współwłaścicielskich: Nowego Sącza, Nawojowej, Starego Sącza, Kamionki Wielkiej i Korzennej.

Współpraca z gminami rozpoczęła się od realizacji największego projektu wodno-ściekowego w Małopolsce, przeprowadzonego z udziałem środków z Unii Europejskiej. Dziś Sądeckie Wodociągi wraz z gminami tworzą jeden organizm w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków. Na terenie działania spółki obowiązuje jedna taryfa dla wszystkich klientów. Celem strategii jest utrzymanie tego stanu rzeczy i dbanie o pozytywne relacje właścicielskie. Jak pokazała przeszłość tylko dialog i porozumienie może prowadzić Sądeckie Wodociągi w bezpiecznym kierunku i zapewnić rozwój, a także stabilność dostaw wody i odbioru ścieków dla mieszkańców regionu. Nowe wyzwania, przed którymi stanęło przedsiębiorstwo, spowodowały konieczność przygotowania „Strategii rozwoju spółki Sądeckie Wodociągi na lata 2024-2028”. W efekcie zdecydowano o postawieniu dziesięciu celów strategicznych, określonych w 23 celach operacyjnych. Dla potrzeb realizacji celów przygotowano 49 programów obejmujących zadania dla wszystkich pracowników Spółki. 

Pliki do pobrania

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty