Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Aktualności

Tańsze ścieki, woda bez zmian

Obniżenie taryfy za ścieki i pozostawienie ceny za wodę na dotychczasowym poziomie na kolejny rok zakłada przygotowany przez Sądeckie Wodociągi wniosek w sprawie nowej taryfy na lata 2021 - 2024. – Dzięki systematycznie realizowanej polityce optymalizacji kosztów, w pierwszym roku udało się nie tylko uniknąć podwyżki, ale nawet nieco obniżyć taryfę i to mimo wzrostu kosztów niezależnych od przedsiębiorstwa – wyjaśnia Tadeusz Frączek, prezes Zarządu spółki.  

Zgodnie z obowiązującym prawem taryfa obejmująca okres trzech lat określa ceny za wodę i ścieki z podziałem na trzy roczne, następujące po sobie okresy. Spółka proponuje, by w pierwszym z nich cena za metr sześcienny wody pozostała na poziomie obowiązującym dotąd (8,04 zł brutto), a cena za metr sześcienny odbieranych ścieków została obniżona do poziomu 8,74 zł brutto. 

W drugim okresie obowiązywania taryfy cena za metr sześcienny wody ma wynieść 8,38 zł brutto, a cena za metr sześcienny ścieków – 8,92 zł brutto. W trzecim okresie nastąpi obniżenie cen taryfowych, które wyniosą – 8,13 zł brutto za metr sześcienny wody i 8,81 zł brutto za metr sześcienny ścieków. 

O różnych cenach w kolejnych okresach rocznych decyduje m.in. harmonogram i kwoty spłat zobowiązań spółki wobec instytucji finansowych.

Jak podkreśla prezes Tadeusz Frączek uniknięcie podwyżek nie było łatwe ze względu na znaczący wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa niezależnych od spółki takich jak: ceny energii elektrycznej, wzrost płacy minimalnej z 2 000 złotych na koniec 2017 r. do 2 800 złotych w 2021 r., czy ceny materiałów i usług budowlanych. – Mimo że są to czynniki w istotny sposób wpływające na taryfę, to dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce optymalizacji kosztów i inwestowaniu w technologie redukujące koszty mogliśmy zminimalizować ich wpływ – tłumaczy. 

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Sądeckie Wodociągi przygotowały wniosek na 120 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Nowe stawki zaczną obowiązywać po weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku przez Wody Polskie.  

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty