Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Taryfa obowiązuje od 04.11.2021 r.

Na podstawie Decyzji nr KZT.70.176.2021/4 z dnia 15 października 2021 r. wydanej przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, na terenie objętym działaniem Spółki Sądeckie Wodociągi będą obowiązywać następujące taryfy (ceny):

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

 

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto

w okresie

od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka netto

w okresie

od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka netto

w okresie

od 25 do 36 miesiąca

1Grupa 1 gospodarstwa domowecena netto za 1m3 wody [zł/m3]7,447,767,53
podatek VAT 8%0,600,620,60
cena brutto 1m3 wody [zł/m3]8,048,388,13

stawka netto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych 

[zł/miesiąc]

4,494,494,49
podatek VAT 8%0,360,360,36

stawka brutto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych 

[zł/miesiąc]

4,854,854,85
2

Grupa 2 

przemysł oraz pozostali odbiorcy

cena netto za 1m3 wody [zł/m3]7,477,787,56
podatek VAT 8%0,600,620,60
cena brutto 1m3 wody [zł/m3]8,078,408,16

stawka netto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych 

[zł/miesiąc]

4,494,494,49
podatek VAT 8%0,360,360,36

stawka brutto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych 

[zł/miesiąc]

4,854,854,85

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

 

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto

w okresie

od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka netto

w okresie

od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka netto

w okresie

od 25 do 36 miesiąca

1Grupa 1 gospodarstwa domowecena netto za 1m3 ścieków [zł/m3]8,098,268,16
podatek VAT 8%0,650,660,65
cena brutto 1m3 ścieków [zł/m3]8,748,928,81

stawka netto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń

kanalizacyjnych 

[zł/miesiąc]

5,975,975,97
podatek VAT 8%0,480,480,48

stawka brutto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych

[zł/miesiąc]

6,456,456,45
2

Grupa 2 

przemysł oraz pozostali odbiorcy

cena netto za 1m3 ścieków [zł/m3]8,098,268,16
podatek VAT 8%0,650,660,65

cena brutto 1m3 ścieków

[zł/m3]

8,748,928,81

stawka netto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych 

[zł/miesiąc]

5,975,975,97
podatek VAT 8%0,480,480,48

stawka brutto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych 

[zł/miesiąc]

6,45

 

6,45

 

6,45

 

Stawka opłaty za przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 

Wyszczególnienie

Stawka w okresie

od 1 do 12 

miesiąca

Stawka w okresie

od 13 do 24 

miesiąca

Stawka w okresie

od 25 do 36 

miesiąca

Stawka netto opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

[zł]

(stawka VAT 8%)

0,0060,0060,006

 

 

Pliki do pobrania

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty