994
pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Taryfa obowiązuje od 28 maja 2018r. do 27 maja 2021 roku.

Na podstawie Decyzji nr KR.RET.070.254.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na terenie objętym działaniem Spółki Sądeckie Wodociągi będą obowiązywać następujące taryfy (ceny):

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
 

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca
 (od  28 maja 2018r. do 27 maja 2019r.)
Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca
 (od  28 maja 2019r. do 27 maja 2020r.)
Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
 (od  28 maja 2020r. do 27 maja 2021r.)
1Grupa 1
gospodarstwa domowe
(woda przeznaczona do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe)

 
cena w zł za 1 m3
dostarczanej wody
7,097,267,44
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
4,494,494,49
2Grupa 2
pozostali odbiorcy
(Woda przeznaczona na inne cele, nie wymienione w grupie 1 i 3, oraz w zakresie dostaw wody na cele określone w art. 22 ustawy, tj. woda dostarczana do zdrojów publicznych , do zraszania publicznych terenów zielonych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe)
cena w zł za 1 m3
dostarczanej wody
7,147,317,49
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
4,494,494,49
3Grupa 3
przemysł
(woda przeznaczona na potrzeby produkcji, której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania)
cena w zł za 1 m3
dostarczanej wody
7,227,397,57
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
4,494,494,49

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca
 (od  28 maja 2018r. do 27 maja 2019r.)
Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca
 (od  28 maja 2019r. do 27 maja 2020r.)
Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
 (od  28 maja 2020r. do 27 maja 2021r.)
1Grupa 1
gospodarstwa domowe (odbiorcy odprowadzający wszystkie rodzaje ścieków)
cena w zł za 1 m3
odprowadzanych ścieków
7,878,058,26
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
5,975,975,97
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
(ryczałt)
5,585,585,58
2Grupa 2
pozostali odbiorcy
(odbiorcy odprowadzający wszystkie rodzaje ścieków)
cena w zł za 1 m3
odprowadzanych ścieków
7,878,058,26
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
5,975,975,97
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
(ryczałt)
5,585,585,58
3Grupa 3
przemysł
(odbiorcy odprowadzający wszystkie rodzaje ścieków)
cena w zł za 1 m3
odprowadzanych ścieków
7,878,058,26
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
5,975,975,97
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
(ryczałt)
5,585,585,58

Stawka opłaty za przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźmika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

WyszczególnienieCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca
 (od  28 maja 2018r. do 27 maja 2019r.)
Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24miesiąca
 (od  28 maja 2019r. do 27 maja 2020r.)
Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
 (od  28 maja 2020r. do 27 maja 2021r.)
Stawka netto opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych [zł] (stawka VAT 8%)0,0060,0060,006

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT.

Pliki do pobrania

Taryfy od 28.05.2018 Rozmiar: 0.18 Mb    Typ: pdf

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty