Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Cennik usług

Cennik usług Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

Cennik netto usług samochodów specjalistycznych i jednostek sprzętowych:

Lp.Nazwa jednostkicena netto
obowiązująca
od godz. 
700 do 1500
cena netto
obowiązująca
od godz.
1500 do 700
oraz w dni
wolne od pracy
 
1.Cappellotto
+ dojazd do klienta
340,00
7,10
442,00
11,40
zł/h
zł/km
2.IVECO VUCO Spec.
+ dojazd do klienta
168,00
5,60
297,00
9,90
zł/h
zł/km
3.Renault -SW7
+ dojazd do klienta
195,00
6,50
327,00
10,90
zł/h
zł/km
4.MAN Vuco
+ dojazd do klienta
249,00
8,30
378,00
12,60
zł/h
zł/km
5.IVECO cysterna [km]7,5011,80zł/km
6.IVECO cysterna
[godzina postoju]
117,00237,00zł/h

 
7.Renault - cysterna [km]6,3010,70zł/km
8.Renault - cysterna
[godzina postoju]
117,00237,00zł/h

 

 

Dowóz wody: 

Zryczałtowana cena transportu wody (wraz z wodą) na cele spożywcze na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem Renault - cysterna wynosi:

 • cena obowiązująca od 7.00 do 15.00: 95,00 zł/netto
 • cena obowiązująca od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy: 143,00 zł/netto

Zryczałtowana cena transportu wody (wraz z wodą) na cele inne niż spożywcze (np. napełnianie basenów) na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem Renault - cysterna wynosi:

 • cena obowiązująca od 7.00 do 15.00: 187,00 zł/netto
 • cena obowiązująca od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy: 217,00 zł/netto

Zryczałtowana cena transportu wody (wraz z wodą) na cele spożywcze na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem IVECO - cysterna wynosi:

 • cena obowiązująca od 7.00 do 15.00: 91,00 zł/netto
 • cena obowiązująca od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy: 139,00 zł/netto

Zryczałtowana cena transportu wody (wraz z wodą) na cele inne niż spożywcze (np. napełnianie basenów) na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem IVECO - cysterna wynosi:

 • cena obowiązująca od 7.00 do 15.00: 182,00 zł/netto
 • cena obowiązująca od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy: 214,00 zł/netto

Cena transportu wody na cele spożywcze dla mieszkańców ul. Sołeckiej nr 14a, 14h, 14g, 14c, 14f na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem Renault - cysterna wynosi:

 • cena wody: 43,56 zł/netto
 • cena zryczałtowana za dowóz: 34,00 zł/netto

 

Usługa  transportu wody poza terenem Miasta Nowego Sącza obejmować będzie dodatkowo opłatę za dojazd samochodu poza granice Miasta Nowego Sącza.Cennik usług wykonywanych przez Dział monitoringu i zarządzania systemem wod - kan:

 1. Telewizyjna inspekcja kanalizacji


KAMEROWÓZ  Ford Transit

L.p.UsługaCena netto 
1.Średnia opłata za godzinę pracy urządzenia wraz z dojazdem w promieniu 10 km, przy odcinkach o długości poniżej 15 m185,00-232,00
2.Średnia opłata za metr bieżący wykonanej inspekcji wraz z dojazdem w promieniu 10 km, przy odcinkach o długości od 15 - 100 m12,00
3.Średnia opłata za metr bieżący wykonanej inspekcji wraz z dojazdem w promieniu 10 km, przy odcinkach o długości od 100 - 1000m8,00-10,00
4.Średnia opłata za metr bieżący wykonanej inspekcji wraz z dojazdem w promieniu 10 km, przy odcinkach o długości powyżej 1000 mdo negocjacji
5.Opłata za postój sprzętu wynikający z winy zleceniodawcy100,00zł/h
6.Opłata za dojazd powyżej 10 km   5,80zł/km

 

 1. Roboczogodzina elektryka w Dziele monitoringu i zarządzania systemem wod - kan: 53,00 zł/netto/h
 2. Opłata za czynności związane z użyciem wykrywacza przecieków ( do opłaty należy doliczyć koszty osobowe oraz koszty transportu wynikające z rzeczywistego czasu wykonania usługi): 50,00 zł/netto/h
 • Dodatkowa opłata za dojazd do klienta : 2,50 zł/netto/km

 

 

Cennik usług wykonywanych przez Dział Sprzedaży:

 1. Opłata za czynności wykonywane na wniosek Usługobiorcy, wykraczające poza normalną eksploatację sieci (montaż i demontaż wodomierza, plombowanie wodomierza przy zerwaniu plomby, zamykanie i otwieranie wody na przyłączu): 25,00 zł/netto
 2. Opłata za czynności związane z wymianą wodomierza uszkodzonego z winy klienta, rozmrożenie w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia wodomierza przed działaniem niskich temperatur oraz kradzieży: 25,00zł/netto

      (do kosztu usługi należy doliczyć koszt wodomierza, oraz materiały instalacyjne które uległy zniszczeniu)

 1. Opłata za czynności wykonywane na wniosek Usługobiorcy związane z  wymianą wodomierza: 50,00 zł/netto (do kosztu usługi należy doliczyć koszt wodomierza, oraz materiały instalacyjne niezbędne do wykonania usługi)
 2. Opłata za czynności wykonywane na wniosek Usługobiorcy związane z wymianą wodomierza w celu ekspertyzy: 66,00 zł/netto (do kosztu usługi należy doliczyć cenę za ekspertyzę wodomierza )
 3. Zryczałtowana opłata dotycząca  rozliczenia poza wodomierzem głównym, związana z odczytem i rozliczeniem: 3,57 zł/netto
 • dodatkowa opłata za dojazd do klienta: 2,50 zł/netto/km
 • ustala się dwustronne plombowanie wodomierza

Cennik usług wykonywanych przez Zakład Sieci Wod –Kan: 
 

 1. Roboczogodzina pracownika fizycznego w Zakładzie Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnym: 38,00 zł/netto/h
 2. Opłata dotycząca konsultacji i porad technicznych pracownika fizycznego w Zakładzie Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnym: 29,00 zł/netto
 3. Zryczałtowany koszt wyłączenia sieci rozdzielczej: 745,00 zł/netto
 4. Zryczałtowany koszt wyłączenia magistrali: 1961,00 zł/netto
 5. Zryczałtowany koszt trwałego odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego: 3408,00 zł/netto

 

Cennik usług w związku z pobieraniem opłat za usługi związane z uzgodnieniami dokumentacji technicznej:
 

 1. Opłata za uzgodnienie projektu sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej:
 • stała naliczana do pierwszych 100 m uzgadnianej sieci: 150 zł/netto/szt.
 • za każde kolejne rozpoczęte 100 m sieci objętej opracowaniem: 60 zł/netto/100 m.

Opłaty naliczane są osobno dla każdego rodzaju sieci składanej do uzgodnienia w ramach jednego opracowania. Opłaty powyższe dotyczą wyłącznie odcinków sieci.

 1. Opłata za wydawanie pisemnych uzgodnień i opinii do projektów pozostałych sieci i obiektów składanych do uzgodnienia:
 • stała naliczana do pojedynczego obiektu lub do pierwszych 100 m odcinka przy uzgodnieniach projektów liniowych: 150 zł/netto/szt.
 • za każde kolejne rozpoczęte 100 m odcinka objętego opracowaniem przy uzgodnieniach projektów liniowych: 60 zł/netto/100 m.

Opłaty powyższe naliczane są między innymi do projektów: wstępnych tras sieci i przyłączy składanych poza uzgodnieniami ZKUPSUT Starostwa Powiatowego, zagospodarowania działek (lokalizacji budynków, ogrodzeń, placów, itp.), drogowych (ulic, wjazdów, parkingów, mostów, itp.), regulacji rzek i potoków, kanałów i rowów melioracyjnych.

 1. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień wynikających z wprowadzenia przez projektanta poprawek lub zmian w przedłożonym do uzgodnienia projekcie wynikających z pomyłek lub błędów w projektowaniu oraz w przypadku dokonania poprawek lub zmian w już uzgodnionym projekcie, wysokość opłaty ustala się stosownie do zakresu ponownie składanego do uzgodnienia opracowania z zastosowaniem zasad zawartych w punktach 1-2.

 

Cennik Usług wykonywanych przez Dział Kontroli na sieci wod-kan:

 1. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za pobieranie próbek ścieków: 80,00 zł/netto
 2. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za pobieranie próbek ścieków: 110,00 zł/netto
 3. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za pobieranie próbek ścieków za pomocą SAMPLERA: 91,00 zł/netto
 4. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za pobieranie próbek ścieków za pomocą SAMPLERA: 121,00 zł/ netto
 5. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za zadymianie kanalizacji: 86,00 zł/netto
 6. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za zadymianie kanalizacji: 116,00 zł/netto
 7. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za zaczopowanie i rozczopowanie kanału: 100,00 zł/netto
 8. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za zaczopowanie i rozczopowanie kanału: 130,00 zł/netto
 9. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za czynności związane z kontrolą instalacji wodociągowej: 74,00 zł/netto
 10. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za czynności związane z kontrolą instalacji wodociągowej: 104,00 zł/netto
 11. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za czynności związane z kontrolą instalacji kanalizacyjnej: 86,00 zł/netto
 12. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za czynności związane z kontrolą instalacji kanalizacyjnej: 116,00 zł/netto
   

Cennik opłat w Laboratorium Spółki „Sądeckie Wodociągi”:
 

Nazwa analizyCena zł/netto
  
1. analiza bakteriologiczna
ogólna liczba bakterii w 22 C po 72 h19,80
ogólna liczba bakterii w 37 C po 48 h19,80
liczba bakterii grupy coli 39,60
Escherichia coli  39,60
paciorkowce fekalne ( enterokoki )26,40
beztlenowce redukujące siarczyny - clostridia66,00
2. analiza fizykochemiczna
amoniak 26,40
azot amonowy52,80
azot azotanowy33,00
azot azotynowy33,00
azot Kjedahla66,00
azot ogólny132,00
barwa    13,20
BZT 5  bez rozcieńczeń  52,80
BZT 5 z rozcieńczeniami  99,00
CHZT   99,00
chlor wolny   13,20
chlorki   13,20
detergenty anionowe   99,00
detergenty niejonowe   99,00
ekstrakt eterowy   99,00
fosforany      39,60
fosfor ogólny     66,00
glin   92,40
indeks fenolowy   99,00
indeks nadmanganianowy ( utlenialność)   52,80
kwasowość   26,40
magnez   26,40
metale /AAS każdy metal/   92,40
mętność   13,20
odczyn pH      13,20
przewodność   13,20
siarczany     39,60
substancje rozpuszczone 39,60
sucha pozostałość      39,60
temperatura  13,20
tlen rozpuszczony  13,20
twardość   26,40
wapń   19,80
zapach   13,20
zasadowość   19,80
zawiesina   66,00
zawiesina łatwoopadająca 52,80
zawartość związków organicznych 19,80
żelazo ogólne   39,60
3. pobieranie próbek
badania bakteriologiczne/fizykochemiczne   36,30
dojazd do klienta (zł/km)  1,10

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne RP Małopolska
Awarie i remonty