Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Nasze obiekty

Zakład Uzdatniania Wody w Świniarsku

Zakład Uzdatniania Wody w Świniarsku dostarcza wodę mieszkańcom miasta od ponad 100 lat.

W latach 70-ych i 80-ych XX zakład wzbogacił się o studnie wraz z rowem sztucznie nawadniającym zasilanym wodą z rzeki Dunajec. Zyskał także nową pompownię wraz z chlorownią. Wybudowano również drugą magistralę dosyłową do Nowego Sącza. Zakład pokrywa około 30 procent zapotrzebowania na wodę mieszkańców Nowego Sącz i gmin sąsiednich.


Jak działa?

Zakład w Świniarsku oczyszcza wodę pochodzącą z  Dunajca oraz ujęć infiltracyjnych (wydobywanie wód podziemnych zasilanych w znacznej mierze wodami powierzchniowymi z rzek, jezior i zbiorników wodnych). Ujęcia infiltracyjne to 11 studni zlokalizowanych wzdłuż rzeki Dunajec i 16 studni zlokalizowanych na terenie zakładu, nawadnianych wodą z rzeki.

Woda pochodząca z ujęć infiltracyjnych charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami. Inaczej jest z wodą powierzchniową, która wymaga uzdatniania fizycznego i chemicznego. Ta ostatnia zanim trafi do filtrów samopłuczących, musi znaleźć się w osadnikach, gdzie jest poddawana wstępnemu procesowi oczyszczania – usuwane są z niej drobne osady. Woda z osadników oraz woda z 16 studni przepływa do filtrów samopłuczących. Następnie jest poddawana dezynfekcji promieniami UV i gromadzona jest w zbiornikach czystej wody. Końcowy etap oczyszczania to dodanie chloru, ale tylko w minimalnych ilościach, potrzebnych do zabezpieczenia wody przed jej wtórnym zanieczyszczeniem w sieci. Do naszych domów trafia gotowy produkt, który możemy pić prosto z kranu.

Kontakt: 18 4430464, 18 440-46-39, 18 444-48-78 lub e-mail: swiniarsko@swns.pl

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty