Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Zarząd Spółki Sądeckie Wodociągi

Prezes Zarządu, dyrektor spółki Sądeckie Wodociągi

Tadeusz Frączek – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1996) – specjalność zarządzanie finansami oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (1991) – magister historii. Specjalista w zakresie wyceny spółek internetowych, fuzji i przejęć kapitałowych. Przez 11 lat ekspert w instytucjach finansowych. 
Od 1996 do 1998 r. pracował w Polskim Banku Rozwoju S.A. w Warszawie. Najpierw na stanowisku aplikanta, młodszego specjalisty, później młodszego eksperta i eksperta ds. inwestycji bezpośrednich. 
Od 1998 do 1999 r. – specjalista bankowy w BRE Bank S.A. Następnie specjalista bankowy, radca bankowy i menadżer ds. finansowania strukturalnego w Kredyt Bank S.A. w Warszawie (do 2007r.). Zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Operacji Kapitałowych w spółce konsultingowej zajmującej się wprowadzaniem firm na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Od 2008 do 2011 r. był prezesem zarządu spółki z sektora spożywczego notowanej na warszawskiej giełdzie. Skutecznie pozyskiwał środki z Unii Europejskiej dla samorządów i podmiotów gospodarczych z Sądecczyzny m.in. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (jako prezes zarządu w Grupie Doradczej Południe Sp. z o.o.).
Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu – organizacja i zarządzanie ze specjalnością: zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, wycena wartości spółki, wycena papierów wartościowych, analiza ekonomiczna i badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw, analiza przedsięwzięć inwestycyjnych.
 

Pracami zarządu kieruje od 1 lipca 2019 r.
 

Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. technicznych

Sławomir Rajski – ukończył Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu (1989 r.). Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (1997 r.) – specjalność elektronika i telekomunikacja oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2001) – studia podyplomowe z zakresu ekonomii  i zarządzania, a także Politechniki Warszawskiej – studia podyplomowe z zakresu budowy i eksploatacji samochodów elektrycznych i hybrydowych. 
Od 1989 do 2002 r. w Telekomunikacji Polskiej S.A. – planowanie i realizacja inwestycji telekomunikacyjnych o łącznej wartości około 670 mln zł. 
W 2003 r. dyrektor w Zakładzie Instalatorstwa i Teletechniki „Łączbud” sp. z o.o. w Rzeszowie. 
Od 2003 do 2005 roku kierownik ds. Teletechniki w Zakładzie Elektrycznym i Teletechnicznym „Manstel” sp. z o.o. w Maniowach. 
Następnie dyrektor biura projektów i pełnomocnik zarządu ds. inżynierii w MGGP S.A. w Tarnowie. 
Od 2011 r. zastępca dyrektora kontraktu w Mostostal Warszawa S.A. – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla spółki Sądeckie Wodociągi, zarządzanie kontraktem w oparciu o zasady FIDIC. 
W 2014 r. zatrudniony na stanowisku dyrektora funduszy unijnych w spółce Sądeckie Wodociągi – odpowiadał za realizację i rozliczenie projektów finansowanych ze środków unijnych na łączną wartość około 420 mln zł. 
Od 2017r. dyrektor ds. rozwoju sieci wod.-kan. w Sądeckich Wodociągach.

Wiceprezes Zarządu od 1 lipca 2019 r.

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty