Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Projekty zrealizowane

Projekt nr 1 pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zrealizowany w ramach: umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.00-00-002/07 pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno–ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” oraz umowy trójstronnej nr 699/2010/Wn06/OW-ki-PS/B na współfinansowanie ww. projektu w formie dopłat do oprocentowania kredytu

Czytaj więcej
Projekt nr 2 pn. „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zrealizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.00-00-012/13 pn. „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz”

Czytaj więcej
Ażurowy stopień na Dunajcu

Środki unijne spływały na Sądecczyznę jeszcze zanim Polska znalazła się w Unii Europejskiej. Już w 2002 roku rozpoczęła się inwestycja ustabilizowania i umocnienia stopnia na Dunajcu w rejonie Świniarska. Przedakcesyjne środki w wysokości ponad 550 tysięcy złotych zabezpieczyły stopień przed zniszczeniem falą powodziową. Pozwoliły także na spiętrzenie wód rzeki do poziomu zapewniającego stały pobór wody dla potrzeb mieszkańców Sądecczyzny i przedsiębiorców z regionu.

Czytaj więcej
Kanał dla Zawady

W 2005 roku za około 10 milionów złotych została zbudowana kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zawada. Inwestycja została w trzech czwartych sfinansowana z unijnych środków.

Czytaj więcej
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu

Sądeckie Wodociągi już w drugim roku przynależności Polski do Unii Europejskiej skorzystały ze wspólnotowych funduszy. Kwota ponad siedmiu milionów złotych została przeznaczona na modernizację oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu. Od 2005 roku obiekt w maksymalny sposób wykorzystuje do swojej działalności energię odnawialną.

Czytaj więcej

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty