Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Cennik usług

Cennik usług Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. (obowiązuje od 01.03.2024 r.)

Cennik netto usług samochodów specjalistycznych i jednostek sprzętowych:
 

Lp.Nazwa jednostkiCena netto
obowiązująca od godz. 
700 do 1500
Cena netto 
obowiązująca 
od godz. 
1500 do 700 
oraz w dni 
wolne od pracy
 
1.Samochód do udrażniania kanalizacji (dwufunkcyjny) + dojazd do klienta420,00
8,50
530,00
13,60
zł/h
zł/km
2.Samochód asenizacyjny (próżniowy) + dojazd do klienta250,00
7,80
400,00
13,08
zł/h
zł/km
3.Samochód do udrażniania kanalizacji (dwufunkcyjny - mały) + dojazd do klienta201,60
6,72
356,40
11,88
zł/h
zł/km
4.Samochód do udrażniania kanalizacji (dwufunkcyjny - duży) + dojazd do klienta520,00
8,50
650,00
13,60
zł/h
zł/km
5.Samochód do udrażniania kanalizacji (jednofunkcyjny) + dojazd do klienta320,00
8,50
475,00
13,60
zł/h
zł/km
6.Cysterna 5000 l [km]
Cysterna 5000 l [godzina postoju]
Promocja od 01.05.2024 do 31.08.2024
8,50
168,00
7,65
151,20
13,60
336,00
13,60
336,00
zł/km 
zł/h
zł/km 
zł/h
7.Cysterna 6000 l [km]
Cysterna 6000 l [godzina postoju]
Promocja od 01.05.2024 do 31.08.2024
8,50
168,00
7,65
151,20 
13,60
336,00
13,60
336,00
zł/km 
zł/h
zł/km 
zł/h
Lp.

 
Wynajem sprzętu

 
   
1.Agregat pompowy
+ dojazd do klienta
+ obsługa sprzętu
300,00
3,00
96,00
300,00
4,50
144,00
zł/h
zł/km 
zł/h

Dowóz wody:

Zryczałtowana cena transportu wody (wraz z wodą) na cele spożywcze na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem - cysterna 6000 l wynosi:

 • cena obowiązująca od 7.00 do 15.00: 170,00 zł/netto
 • cena obowiązująca od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy: 240,00zł/netto

Zryczałtowana cena transportu wody (wraz z wodą) na cele inne niż spożywcze (np. napełnianie basenów) na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem - cysterna 6000 l wynosi:

 • cena obowiązująca od 7.00 do 15.00: 240,00zł/netto 
  promocja od 01.05.2024 do 31.08.2024: 216,00 zł/netto
 • cena obowiązująca od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy: 280,00 zł/netto 

Zryczałtowana cena transportu wody (wraz z wodą) na cele spożywcze na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem - cysterna 5000 l wynosi:

 • cena obowiązująca od 7.00 do 15.00: 162,00 zł/netto
 • cena obowiązująca od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy: 230,00zł/netto

Zryczałtowana cena transportu wody (wraz z wodą) na cele inne niż spożywcze (np. napełnianie basenów) na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem - cysterna 5000 l wynosi:

 • cena obowiązująca od 7.00 do 15.00: 232,00zł/netto
  promocja od 01.05.2024 do 31.08.2024:209,00zł/netto
 • cena obowiązująca od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy: 272,00 zł/netto

Zryczałtowana cena transportu wody na cele spożywcze dla mieszkańców ul. Sołeckiej nr 14a, 14h, 14g, 14c, 14f na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem cysterna 6000 l wynosi:

 • cena zryczałtowana za dowóz: 140,00 zł/netto

Usługa  transportu wody poza terenem Miasta Nowego Sącza obejmować będzie dodatkowo opłatę za dojazd samochodu poza granice Miasta Nowego Sącza.

Uwaga 
Dowóz wody do klienta na cele spożywcze wykonujemy:
poniedziałek-sobota do 2100,
wyjazdy po 2100 od poniedziałku do soboty, niedziele, święta, – tylko w sytuacjach awaryjnych

Dowóz wody do klienta na cele inne niż spożywcze wykonujemy:
poniedziałek-piątek do 2100, sobota do 1500 


 

Cennik usług wykonywanych przez Dział monitoringu i zarządzania systemem wod - kan:

 1. Telewizyjna inspekcja kanalizacji
L.p.UsługaCena netto 
1.Opłata za godzinę pracy urządzenia przy odcinkach o długości poniżej 15 m335,00
2.Opłata za metr bieżący wykonanej inspekcji przy odcinkach o długości od 15 - 100 m15,60
3.Opłata za metr bieżący wykonanej inspekcji przy odcinkach o długości od 100 - 1000m12,20
4.Średnia opłata za metr bieżący wykonanej inspekcji wraz z dojazdem w promieniu 10 km, przy odcinkach o długości powyżej 1000 mdo negocjacji
5.Opłata za postój sprzętu wynikający z winy zleceniodawcy135,00zł/h
6.Opłata za dojazd4,00zł/km
 1. Roboczogodzina elektryka w Dziale monitoringu i zarządzania systemem wod-kan: 
  110,00 zł/netto/h 
 2. Opłata za czynności związane z użyciem wykrywacza przecieków ( do opłaty należy doliczyć koszty osobowe oraz koszty transportu wynikające z rzeczywistego czasu wykonania usługi): 87,00 zł/netto/h
 • Dodatkowa opłata za dojazd do klienta : 3,40 zł/netto/km


Cennik usług wykonywanych przez Dział Sprzedaży:

Zespół ds. sprzedaży:

 1. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za czynności związane z korkowaniem i plombowaniem przyłącza: 86,00 zł/netto 
 2. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za czynności związane z korkowaniem i plombowaniem przyłącza: 100,00zł/netto
 3. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za czynności związane z plombowaniem wodomierza przy zerwaniu plomb: 86,00 zł/netto
 4. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za czynności związane z plombowaniem wodomierza przy zerwaniu plomb: 100,00 zł/netto
 5. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za czynności związane z zamykaniem i otwieraniem wody na przyłączu: 121,00 zł/netto
 6. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za czynności związane z  zamykaniem i otwieraniem wody na przyłączu: 138,00 zł/netto
 7. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za czynności związane z  wymianą wodomierza: 121,00 zł/netto
 8. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za czynności związane z wymianą wodomierza: 138,00 zł/netto
 9. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za czynności związane z  wymianą wodomierza w celu ekspertyzy: 121,00 zł/netto
 10. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za czynności związane z wymianą wodomierza w celu ekspertyzy: 138,00 zł/netto
 11. Zryczałtowana opłata dotycząca rozliczenia poza wodomierzem głównym, związana z odczytem i rozliczeniem: 3,57 zł/netto

Zespół ds. kontroli:

 1. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza 
  za pobieranie próbek ścieków: 132,00 zł/netto
 2. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za pobieranie próbek ścieków: 167,00 zł/netto
 3. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza 
  za pobieranie próbek ścieków za pomocą SAMPLERA: 140,00zł/netto
 4. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za pobieranie próbek ścieków za pomocą SAMPLERA: 180,00 zł/netto
 5. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza 
  za zadymianie kanalizacji: 132,00 zł/netto
 6. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za zadymianie kanalizacji: 172,00 zł/netto
 7. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza 
  za zaczopowanie i rozczopowanie kanału: 133,00 zł/netto
 8. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za zaczopowanie i rozczopowanie kanału: 173,00 zł/netto
 9. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza 
  za czynności związane z kontrolą instalacji wodociągowej: 126,00 zł/netto
 10. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za czynności związane z kontrolą instalacji wodociągowej: 166,00 zł/netto
 11. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za czynności związane z kontrolą instalacji kanalizacyjnej: 126,00zł /netto
 12. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za czynności związane z kontrolą instalacji kanalizacyjnej: 166,00 zł/netto


Cennik usług wykonywanych przez Zakład Sieci Wod –Kan:

 1. Roboczogodzina pracownika fizycznego w Zakładzie Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnym: 88,00 zł/netto/h
 2. Opłata dotycząca konsultacji i porad technicznych pracownika fizycznego w Zakładzie Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnym: 66,00 zł/nett/h
 3. Opłata dotycząca konsultacji i porad technicznych pracownika technicznego w Zakładzie Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnym: 88,00 zł/netto/h
 4. Zryczałtowana opłata stała wraz z dojazdem pracownika technicznego Zakładu Sieci Wodociągowo–Kanalizacyjnej za odbiór zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą należącą do Spółki na terenie miasta Nowego Sącza i Starego Sącza (odbiory): 116,00 zł/netto
 5. Zryczałtowana opłata stała wraz z dojazdem pracownika technicznego Zakładu Sieci Wodociągowo–Kanalizacyjnej za odbiór zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą należącą do Spółki na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna (odbiory): 131,00 zł/netto
 6. Zryczałtowany koszt wyłączenia sieci rozdzielczej: 1106,00 zł/netto
 7. Zryczałtowany koszt wyłączenia magistrali: 2617,00 zł/netto
 8. Zryczałtowany koszt trwałego odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego: 4830,00 zł/netto


Cennik usług w związku z pobieraniem opłat za usługi związane z uzgodnieniami dokumentacji technicznej:

 1. Opłata za uzgodnienie projektu sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej:

  - stała naliczana do pierwszych 100 m uzgadnianej sieci: 267,00 zł/netto/szt.
  - za każde kolejne rozpoczęte 100 m sieci objętej opracowaniem: 80,00 zł/netto/100 m

  Opłaty naliczane są osobno dla każdego rodzaju sieci składanej do uzgodnienia w ramach jednego opracowania. Opłaty powyższe dotyczą wyłącznie odcinków sieci.
   
 2. Opłata za wydawanie pisemnych uzgodnień i opinii do projektów pozostałych sieci i obiektów składanych do uzgodnienia:

  - stała naliczana do pojedynczego obiektu lub do pierwszych 100 m odcinka przy uzgodnieniach projektów liniowych: 267,00 zł/netto/szt.
  - za każde kolejne rozpoczęte 100 m odcinka objętego opracowaniem przy uzgodnieniach projektów liniowych: 80,00 zł/netto/100 m

  Opłaty powyższe naliczane są między innymi do projektów: wstępnych tras sieci i przyłączy składanych poza uzgodnieniami ZUDP Starostwa Powiatowego, zagospodarowania działek (lokalizacji budynków, ogrodzeń, placów, itp.), drogowych (ulic, wjazdów, parkingów, mostów, itp.), regulacji rzek i potoków, kanałów i rowów melioracyjnych.
   
 3. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień wynikających z wprowadzenia przez projektanta poprawek lub zmian w przedłożonym do uzgodnienia projekcie wynikających z pomyłek lub błędów w projektowaniu oraz w przypadku dokonania poprawek lub zmian w już uzgodnionym projekcie, wysokość opłaty ustala się stosownie do zakresu ponownie składanego do uzgodnienia opracowania z zastosowaniem zasad zawartych w punktach 1-2.

 

Cennik opłat w Laboratorium Spółki „Sądeckie Wodociągi”:
 

Nazwa analizyCena zł/netto
1. analiza bakteriologiczna 
ogólna liczba bakterii w 22 C po 72 h40,00
ogólna liczba bakterii w 37 C po 48 h40,00
liczba bakterii grupy coli53,00
Escherichia coli53,00
paciorkowce fekalne ( enterokoki )53,00
beztlenowce redukujące siarczyny - clostridia88,00
2. analiza fizykochemiczna 
amoniak36,00
azot amonowy70,00
azot azotanowy44,00
azot azotynowy44,00
azot Kjedahla88,00
azot ogólny177,00
barwa    20,00
BZT 5  bez rozcieńczeń  70,00
BZT 5 z rozcieńczeniami  132,00
CHZT   132,00
chlor wolny   18,00
chlorki   18,00
detergenty anionowe   132,00
detergenty niejonowe   132,00
ekstrakt eterowy   132,00
fosforany      53,00
fosfor ogólny     88,00
glin   123,00
indeks fenolowy   132,00
indeks nadmanganianowy ( utlenialność)  70,00
kwasowość   36,00
magnez   36,00
metale /AAS każdy metal/   123,00
mętność   20,00
odczyn pH      20,00
przewodność   20,00
siarczany     53,00
substancje rozpuszczone 53,00
sucha pozostałość      53,00
temperatura  18,00
tlen rozpuszczony  18,00
twardość   47,00
wapń   27,00
zapach   20,00
zasadowość   27,00
zawiesina   88,00
zawiesina łatwoopadająca 70,00
zawartość związków organicznych 27,00
żelazo ogólne   60,00
3. pobieranie próbek 
badania bakteriologiczne/fizykochemiczne   49,00
dojazd do klienta (zł/km)  3,40

 

Pliki do pobrania

Cennik uslug od 01.03.2024 r. Rozmiar: 0.90 Mb    Typ: pdf

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne RP Małopolska
Awarie i remonty