Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Wyróżnienia / Certyfikaty / Polityki

Wyróżnienia / Certyfikaty / Polityki

Spółka Sądeckie Wodociągi 1 stycznia 2021 roku wdrożyła Plan Bezpieczeństwa Wody (Water Safety Plan – WSP). 

To rozwiązanie zaproponowane przez Światową Organizację Zdrowia. Ma na celu zapewnienie skutecznej kontroli systemu wodociągowego i dzieli się na trzy podstawowe moduły: 

  1. Ocena systemu zaopatrzenia w wodę – określa, czy jego całość zapewnia odpowiednią  jakość usług.
  2. Monitoring – jest bieżącą kontrolą jakości.
  3. Zarządzanie i komunikacja – przewiduje działania do podjęcia w sytuacjach normalnych i ekstremalnych.

Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® 2016 w kategorii ekologia. 

Wyróżnienie przyznane za zrealizowanie największego projektu wodno-ściekowego w Małopolsce pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”. Podstawą otrzymania certyfikatu jest ankieta weryfikacyjna oraz audyt przeprowadzony w przedsiębiorstwie. Możliwość posługiwania się tym prestiżowym dyplomem otrzymują firmy, organizacje, instytucje naukowo-badawcze, których produkty, usługi czy rozwiązania charakteryzuje wysoka jakość.
 

TOP Inwestycje Komunalne 2013. 

Nagroda specjalna dla Nowego Sącza za uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Nowego Sącza, Starego Sącza, Kamionki Wielkiej i Nawojowej. Wyróżnienie przyznawane jest przez Europejski Kongres Gospodarczy i Portal samorządowy.pl dla inicjatyw, które charakteryzują się najlepszymi praktykami inwestycyjnymi, odważnymi i prorozwojowymi decyzjami służącymi mieszkańcom Nagroda jest tym cenniejsza, że na wybór najlepszej inwestycji mieli wpływ Czytelnicy.
 

TYTAN 2012 r. 

Wyróżnienie przyznane za modernizację około ośmiu tysięcy metrów kanalizacji sanitarnej w Nowym Sączu metodą bezwykopową. Pracownicy firmy Infra byli w stanie wykonać około 150 metrów nowego kanału w ciągu jednego dnia i to bez niszczenia nawierzchni ulic i uciążliwości dla mieszkańców. Zadanie zostało zaprezentowane także podczas V Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Bezwykopowej Technologii w Kielcach, tuż obok przedsięwzięć ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Węgier. W tym prestiżowym gronie nowosądecka inwestycja również została zauważona i doceniona.

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty