Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Dla Klienta - Poradnik

Ekspertyza Wodomierza

Informacja (procedura) postępowania w przypadku ekspertyzy wodomierza

W przypadku gdy klient ma wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza to przysługuje mu prawo do wykonania ekspertyzy wodomierza (sprawdzenia prawidłowości wskazań przez niezależny Urząd Miar i Wag), w tym celu należy złożyć pisemny wniosek o dokonanie ekspertyzy wodomierza.

Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza można przesłać:

  • mailowo na adres e-mail: biuro@swns.pl
  • za pośrednictwem e-BOK: ebok.swns.pl
  • osobiście lub listownie na adres: Sądeckie Wodociągi Sp.z o.o. ul.Wincentego Pola 22; 33-300 Nowy Sącz lub na Dziennik Podawczy (pokój nr 3a)


Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w spr. określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (§18). 
"§18. 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.

§18. 3. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia." 

 

Pliki do pobrania

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty