Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Aktualności

Gołosłowne oskarżenia

Komentarz Zarządu Sądeckich Wodociągów do oświadczenia spółki NOVA Informacje zawarte w oświadczeniu spółki NOVA oraz wystąpieniu publicznym zastępcy prezydenta Nowego Sącza Artura Bochenka w sprawie przyczyn groźnych dla środowiska nieprawidłowości w odprowadzaniu ścieków ze składowiska odpadów przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu, nie znajdują żadnego potwierdzenia w faktach. Są natomiast kolejnym przykładem znanej taktyki obrony przez atak opartej wyłącznie na gołosłownych oskarżeniach. Tego rodzaju reakcja potwierdza słuszność decyzji o powiadomieniu prokuratury oraz innych instytucji zajmujących się ochroną środowiska, które niezależnie ocenią przyczyny awarii z 9 marca br.

W przeciwieństwie do przedstawiciela spółki NOVA oraz zastępcy prezydenta Nowego Sącza Sądeckie Wodociągi podają wyłącznie fakty. W sposób bezsporny udokumentowano niedopuszczalne odprowadzanie do kanalizacji odpadów stałych, zagrażających funkcjonowaniu kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Przekroczenie dopuszczalnych norm parametrów ścieku stwierdzono w styczniu 2021 w wyniku badań próbek dokonywanych zgodnie z obowiązującą metodologią, co skutkowało konsekwencjami finansowymi niekwestionowanymi przecież przez spółkę NOVA.

Zgodnie z obowiązującą umową Sądeckie Wodociągi miały prawo natychmiast odmówić odbierania ścieków, a nie uczyniły tego tylko dlatego, by spółka NOVA miała czas na realizację swojego obowiązku odprowadzania ścieków w inny, bezpieczny dla środowiska sposób lub wystąpienie do Spółki Sądeckie Wodociągi o nowe, bezpieczne warunki odbioru ścieków przemysłowych z Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Tarnowskiej 120.

Wskazywanie jako przyczyny problemu awarii z 13 stycznia 2021 r. nie ma uzasadnienia ani logicznego, ani faktycznego. Kanalizacja została wówczas całkowicie wyczyszczona, a źródło odpadów stałych, które zatkały wówczas kanalizację, znajdowało się powyżej miejsca awarii z 9 marca. Potwierdza to sporządzona na tę okoliczność notatka służbowa wraz z dokumentacją fotograficzną.

Zapowiadany na 15 marca „teatralny” pobór próbek ścieków z udziałem mediów trudno traktować inaczej niż jako próbę manipulowania opinią publiczną. Miarodajne badanie parametrów ścieków nie odbywa się na zamówienie w sposób jednorazowy, o czym dobitnie świadczą zapisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U.2016.1757 tekst jednolity z dnia 25 października 2016). Jednocześnie informujemy, że spółka NOVA nie realizowała swojego obowiązku wynikającego z wyżej wymienionego rozporządzenia (paragraf 10 punkt 3) i umowy ze Spółką Sądeckie Wodociągi (paragraf 6, ustęp 5 d, 5e) – nie udostępniając wyników wewnętrznej kontroli ścieków.

Natomiast Sądeckie Wodociągi pobierają próbki w sposób profesjonalny, przez wykwalifikowany personel zgodnie z wyżej obowiązującym rozporządzeniem. Należy też zaznaczyć, że Sądeckie Wodociągi pobierają próbki w 100 procentach w sposób legalny i zgodny z zapisami umowy ze spółką NOVA. Umowa ze składowiskiem odpadów komunalnych jasno mówi, że „Usługobiorca zobowiązuje się do umożliwienia Usługodawcy dostępu w każdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych” (paragraf 6 punkt 5 c), a w załączniku do tejże umowy wskazane są również konkretne studzienki do poboru próbek.

Z przykrością stwierdzamy, że ani spółka NOVA, ani władze miejskie z niebezpiecznej sytuacji, do jakiej doszło 9 marca, nie wyciągnęły żadnych wniosków, które pozwoliłyby uniknąć podobnych wydarzeń w przyszłości. Zamiast informacji o zastosowanych środkach zaradczych mamy do czynienia ze znanym z przeszłości zaprzeczaniem faktom oraz atakom personalnym. Mamy nadzieję, że możliwie szybko przyjdzie czas na rzeczowa analizę problemu i opinia publiczna zostanie powiadomiona o decyzjach podjętych przez Zarząd spółki NOVA , które pozwolą zagwarantować bezpieczną eksploatację składowiska odpadów.

Nadmieniamy ponadto, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami umowy ze Spółką NOVA, zostały w dniu 10 marca 2021 roku pisemnie poinformowane o wypowiedzeniu tej umowy wszystkie Strony. Dotyczy to również Prezydenta Miasta Nowego Sącza, który otrzymał stosowne pismo.

W załączeniu przedstawiamy pierwsze z serii dokumentów potwierdzających informacje zawarte w niniejszym komentarzu. Kolejne opublikujemy w następnych dniach.

Zarząd Sądeckich Wodociągów jest w każdej chwili dostępny dla mediów celem wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie.
 


Nowy Sącz, 12 marca 2021 r.
 
 

    Sławomir Rajski                                                                                                             Tadeusz Frączek

    Wiceprezes Zarządu Sądeckich Wodociągów                                                          Prezes Zarządu Sądeckich Wodociągów

 

Pliki do pobrania

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty