Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Projekty zrealizowane

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu

Sądeckie Wodociągi już w drugim roku przynależności Polski do Unii Europejskiej skorzystały ze wspólnotowych funduszy. Kwota ponad siedmiu milionów złotych została przeznaczona na modernizację oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu. Od 2005 roku obiekt w maksymalny sposób wykorzystuje do swojej działalności energię odnawialną.
W procesie oczyszczania powstają osady poddawane beztlenowej fermentacji w zamkniętych zbiornikach. Efektem tego działania jest biogaz (gaz palny), którego metr sześcienny zawiera tyle samo energii, ile litr benzyny. Po oczyszczeniu gaz trafia do urządzenia, które wytwarza energię elektryczną i ciepło. Są one wykorzystywane do procesów technologicznych i zasilania urządzeń, które znajdują się w oczyszczalni. Zakład produkuje średnio około 70 procent energii elektrycznej na własne potrzeby. Zdarzają się miesiące, kiedy produkcja ta pokrywa nawet 100 procent zapotrzebowania. Współczynnik ten jest jednym z najwyższych w Polsce! Dla klientów to ważna informacja, bo dbałość o ograniczenie kosztów przekłada się na cenę ścieków.

Oczyszczalnia nie pobierając prądu z energetyki przemysłowej, opartej przede wszystkim na spalaniu węgla oraz gazu ziemnego, przyczynia się dodatkowo do ochrony środowiska naturalnego.

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty