Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Projekty w trakcie realizacji

Projekt pn. „Zaawansowana technologicznie, inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę”

nr POIR.04.01.04-00-0041/18

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Konsorcjum w składzie: 

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie - Lider Konsorcjum
  • Spółka Sądeckie Wodociągi z o.o. w Nowym Sączu – Konsorcjant

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu matematycznego inteligentnej infrastruktury krytycznej sieci wodociągowej, obejmującego modele obiektów technologicznych sieci oraz modele systemów sterowania (algorytmy neuropodobne i genetyczne) i monitoringu. Jednym z kluczowych wyzwań będzie opracowanie modelu matematycznego ekspertowego systemu hierarch. sterowania predykcyjnego sieciami wodociągowymi pozwalającego na zdecydowane zwiększenie niezawodności systemów przygotowania i dystrybucji wody oraz szybkiej stabilizacji pracy systemu wodociągowego i odtworzenie pełnej funkcjonalności w odpowiedzi na awarie i stany destabilizujące pracę sieci. Problem podejmowania decyzji (sterowania) złożonym obiektem systemu sieci wodociągowej został sformułowany jako problem optymalnego sterowania dla inteligentnych obiektów dynamicznych (komponentów sieci krytycznej), z logiczną reprezentacją wiedzy o obiekcie sterowania i sterowaniu, dla których proces uczenia się polega na sukcesywnej walidacji i uaktualnianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu wyników tego uaktualniania do wyznaczania decyzji sterujących. Opracowany model matematyczny infrastruktury krytycznej sieci wodociągowej ((zaawansowane modele obiektów technologicznych sieci, modele systemów sterowania oraz modele algorytmów analitycznych i diagnostycznych) zostanie zaimplementowany w warstwie sterowania optymalizującego hierarchicznego systemu sterowania predykcyjnego w formie dwóch modeli systemów ekspertowych.

 

Wartość projektu: 8 363 408,75 zł

wkład z Funduszy Europejskich: 6 756 581,68 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Projekty aplikacyjne”

 

 

Okres realizacji: 2020– 2023

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty